Vårdstrid mellan pensionärer

Åsikterna om vilken sjukvård som är bäst för framtiden går starkt isär mellan länets pensionärsföreningar. Pensionärsföreningarna i Gästrikland vill att det bara ska finnas ett akutsjukhus i länet mot dagens tre, och att det vara länssjukhuset i Gävle-Sandviken. Pensionärerna i Bollnäs och Ovanåker är av rakt motsatt uppfattning. De vill att dagens samtliga tre akutsjukhus ska behållas, och att BB i Bollnäs ska öppnas igen.