V-förslag: Miljömärk Stockholm

Hela stockholms stad bör miljömärkas - certifieras, det föreslår Vänsterpartiet i Stockholm. Partiet vill också ha årliga miljögranskningar av Stockholms stads verksamheter.
Margareta Olofsson, vänsterpartist och oppositionsborgarråd tror att miljöcertifiering och miljörevision bland annat skulle minska de miljöproblem som trafiken orsakar. Hon säger till Radio Stockholm att man årligen skulle få en avstämmning om staden har uppnått de miljömål som satts upp, eller om stan är på rätt väg för att nå dit.