Skolhälsovården förändras

Stallarholmens skola i Strängnäs vill nu ha ytterligare resurser av kommunen till skolhälsovården. Detta på grund av en omorganisation.
Anledningen är att man de senaste året förändrat den traditionella hälsovården på skolan och lagt större vikt vid barn med stresssymptom och med psykosociala problem. Därför har det skapats ett skolhälsoteam med tätt samarbete mellan läkare, kurator och skolsköterska på skolan och man har också arbetat med små undervisningsgrupper. Resurser lagda på vanliga hälsokontroller bör minskas, och skolhälsovården bör koncentreras på de som behöver ett ökat stöd, anser man. Men för behålla den nya organisationen behövs mer resurser.