Salmonellautbrott i Stockholm

Ett parti böngroddar misstänks av smittskyddläkare ha smittat ett trettiotal personer med salmonella den senaste tiden. Tillförordnade smittskyddsläkaren Staffan Sylvan avråder folk från att äta böngroddar just nu.
Två äldre kvinnor som bodde på ett sjukhem i Borås har avlidit i salmonella och ett 50-tal personer sammanlaget i landet har insjuknat i salmonella de senaste veckorna. De allra flesta tycks ha smittats i Stockholm och Uppsala län. Det är inte känt om det finns något samband mellan salmonellafallen i Borås och fallen i Stockholmsregionen. Men en utredning har tillsatts för att spåra smittkällan. Tillförordnad smittskyddsläkare Staffan Sylwan säger till Radio Stockholm att det nu inte kan uteslutas att fler salmonellafall kommer dyka upp.