Inget stöd för fiskebegränsning

Länsstyrelsen säger nej till det statliga förslaget att begränsa antalet fiskar som får fångas med handredskap.
Enligt den statliga utredning som utvärderat det fria handredskapsfisket som infördes längs Sveriges kuster i mitten av 80-talet bör en allmän begränsning av fångster införas. Men Länsstyrelsen tycker inte att det vore rimligt att begränsa handredskapsfisket eftersom fisket samtidigt får bedrivas fritt med flera andra. Länsstyrelsen stöder dock förslaget på en allmän fiskevårdsavgift, men vill att det ska begränsas till kustfisket.