BORÅS

Hemtjänst på hemspråk - ett ökande behov

1:23 min

Behovet av olika språkkunskaper ökar inom hemtjänsten i takt med att antalet åldrande invandrare med dåliga kunskaper i svenska blir fler. I Borås finns ett privat hemtjänstföretag med nischen att ha personal som pratar andra språk än svenska och ytterligare ett är på gång.

I Borås ökar nu möjligheten att få hemtjänst utförd av personal som pratar ens hemspråk. Under det gångna året har företaget Jamal Invest slutit avtal med Borås stad om att få utföra hemtjänst. Företaget har idag personal som pratar fyra olika språk förutom svenska: arabiska, persiska, somaliska och albanska.

– Efterfrågan är väldigt stor, vi ser bara en expansion. Man ser fler företag också runt om i Sverige som öppnar med den här nischen, säger Mohammed Jamal, som jobbar med marknadsföring på Jamal Invest.

Ytterligare ett företag på väg in i Borås
Jamal Invest håller på att bygga upp sin verksamhet i Borås och har i dagsläget nio brukare. Planen är att bredda sig till fler språkgrupper, berättar Mohammed Jamal.

Av de privata företag som Borås skrivit avtal med om att de får utföra hemtjänst, så är i dagsläget Jamal Invest det enda företaget som har profilerat sig på att ha personal som pratar brukarnas hemspråk. Men ytterligare ett företag är på väg in, som riktar sig mot finskspråkiga hemtjänstbrukare. Det berättar Carin Lisén Lindqvist, som jobbar med hemtjänstvalet på Borås kommun.

Svårt för kommunen att möta behovet
För kommunens egen hemtjänstorganisation är det svårt att fullt ut möta det ökande behovet av hemtjänst på andra språk än svenska, säger hon.

– Och jag kan tänka mig att det kommer att dyka upp fler företag som nischar sig på olika språkgrupper framöver.

För vårdtagare som inte behärskar svenska betyder det mycket att få hjälp av hemtjänstpersonal som de kan prata med på sitt hemspråk. Det säger Fatema Nori, som är verksamhetschef på Jamal Invest.

– De mår mycket bättre eftersom de kan uttrycka sig på sitt eget språk. Och då underlättar det också för personalen, för anhöriga och för oss som arbetsgivare.

Mohammed får hemtjänst på somaliska
En av de boråsare som är tacksamma över att kunna kommunicera på sitt hemspråk med hemtjänsten är 75-årige Mohammed Issak från Somalia. Han sitter i rullstol, har svårt att röra sig och ser dåligt. Det innebär att han behöver hjälp med allt från matlagning till att klä på sig och sköta personlig hygien.

När P4 Sjuhärad hälsar på i hans lägenhet är Omar Jelow från hemtjänsten där och lagar mat åt Mohammed.

Omar Jelow är också från Somalia och Mohammed berättar att det betyder mycket att kunna få hjälp av hemtjänstpersonal som pratar somaliska.

– Det är klart att jag är lycklig över att jag kan säga vad jag vill och bli förstådd, säger Mohammed Issak.

Frustration över att inte göra sig förstådd
När han tidigare har haft hemtjänstpersonal som bara pratat svenska, har Mohammed Issak ofta känt frustration över svårigheten att kommunicera och förklara sina behov, berättar han.

Omar Jelow från hemtjänsten, som är den som den här dagen hjälper Mohammed Issak, har tidigare jobbat inom kommunal hemtjänst. Och han har sett hur viktigt det är att kunna prata med dem som tar emot hjälp från hemtjänsten på deras eget språk.

– Brukaren behöver att man kan kommunicera på hans eget språk, vad som är hans behov. Man kan säga att språket är nyckeln, säger Omar Jelow.