Enström: Vi behöver en ny luftvärnsrobot

Försvaret har fått i uppdrag att köpa in en ny luftvärnsrobot, och kostnaden beräknas bli cirka en miljard kronor. Försvarsminister Karin Enström (M) säger att den nya roboten behövs när den nuvarande Robot 70 skrotas.

– Det robotsystemet går mot sin operativa livslängds slut, framåt 2016, 2017, så det här är ett behov som vi har känt till under en längre tid, säger Karin Enström.

Det gamla Robot 70-systemet är från 70-talet och börjar bli för gammalt. Den nya luftvärnsroboten heter Robot 98 och ska ha både bättre räckvidd åt alla håll och dessutom själv vara målsökande. Och eftersom fyra robotar kan skjutas iväg samtidigt, kan alltså Försvarsmakten minska antalet soldater som hanterar den, säger försvarsministern.

– På det här området kan man bli effektivare. Det innebär att man förmodligen kan röra sig snabbare och att det inte krävs fullt så många för att hantera hela systemet.

Kostnaden är inte offentlig, men från Försvarets Materielverk säger man till Ekot att det handlar om cirka en miljard kronor.

Beslutet togs i riksdagen strax före juluppehållet, och på regeringssammanträdet den 20 december fick Försvarsmakten i uppdrag att köpa den nya Robot 98.

Men Socialdemokraterna var emot beslutet, trots att man är överens med regeringen om att det behövs en uppgradering av luftvärnssystemet. Peter Hultqvist, som är ordförande i försvarsutskottet, säger att regeringen behandlar riksdagen alldeles för lättvindigt och lämnar för dåliga underlag till de beslut som ska fattas.

– Det här är viktiga och stora beslut som jag tycker faktiskt kräver att man också för riksdagen redovisar ordentligt vad man håller på med. Om vi inte ställer krav på sådant, är risken att det blir en ännu större förslappning från regeringens sida när det gäller att inte vilja redovisa ordentligt för riksdagen vad man håller på  med.

Men försvarsminister Karin Enström förstår inte den kritiken.

– Behovet av ett nytt luftvärn med kort räckvidd är väl känt. Det är en fråga som har diskuterats under en längre tid. Försvarsmakten har nu kommit fram till att det här är den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Men fanns det tillräckligt med information om vad det här ska kosta, hur många som ska köpas in, när det ska göras och hur den fungerar?

– Ja, det här beslutet följer det ordinarie sätt som vi brukar fatta beslut på, säger Karin Enström