Centermotion vill ha p-avgifter

Det borde införas parkeringsavgifter i Visby hamn och i innerstan. Det är en av motionerna till centerpartiets årsstämma i april. Bland motionerna föreslås också att centern ska verka för att införa årsarbetstid, det vill säga att arbetstagare i samarbete med arbetsgivare kommer överens om när på året arbetstagaren ska jobba mer eller vara ledig mer.
Centerpartiet vill också att reglerna kring strandskyddet luckras upp. Partiet vill inte att myndigheterna ska ha samma möjligheter som idag att stoppa individuella lösningar utan att markägaren ska ges större förtroende att utveckla sin mark. Samtliga i partiets styrelse föreslås till omval. Det vill säga Barbro Ronsten, ordförande, Hans Klintbom och Eva Nypelius som vice ordföranden. Centerstämman hålls den 6 april.