Västra Götaland

Skitiga vårdcentraler i regionen äventyrar patienters hälsa

1:38 min

Vårdcentraler i Västra Götaland är så smutsiga att de riskerar att sprida smitta. Det anser flera vårdcentralschefer i en intern undersökning som P4 Skaraborg tagit del av.

– Det är ett stort missnöje, säger Brita Wirblad som är tjänsteutvecklingschef på Västra Götalandsregionen och ansvarar för bland annat lokalvården.

Hur nöjd är du med det?

– Herregud, missnöjd.

Städningen håller inte måttet konstaterar över 100 chefer på vårdcentraler runtom i Västra Götaland. Det visar en intern undersökning som regionen gjort och som P4 Skaraborg läst.

Flera chefer menar att städningen försämrats och att risken för smittspridning ökat, sedan regionens nya avtal med städfirman ISS trädde i kraft i våras.

En chef skriver i sitt enkätsvar: "Risk finns för att hygienen är så dålig att vårdcentralen kan sprida smitta. Det är katastrof med hela städningen." En annan skriver om smittorisken i sitt svar: "Då städningen är så undermålig finns risk att smitta kan föras över. Så här kan vi inte ha det."

Enskilda vårdcentraler bär ansvaret
Cheferna kritiserar också regionen för dålig styrning och uppföljning av städningen. Men för det har regionen inget ansvar, menar Brita Wirblad som säger att beställningarna inte varit otydliga. Wirblad säger till P4 Skaraborg att det är de enskilda vårdcentralerna som måste sätta press på leverantören om de inte får den städning som beställts.

– På respektive vårdcentral jobbar vi ju med leverantören för att komma tillrätta med de här problemen som finns, säger Brita Wirblad.

Trots det analyserar regionen nu kritiken och Brita Wirblad utesluter inte att det kan bli aktuellt att bryta avtalet med städleverantören ISS på grund av bristerna.

– Jag kan inte gå in på det och svara nu. Det är ingenting jag vill gå in på.

Väntas det ett sådant beslut?

-- Det är för tidigt att uttala sig om i det här skedet.