Företagsamma barn

Barn och Ungdomar mår bra av att lära sig företagsamhet i tidig ålder. Den slutsatsen drar Bo Westin som varit projektledare för kulturbyn i Boden sedan 1997.
Projektet går ut på att lära barnen att ta egna initiativ och att fullfölja sina ideér kring uppförandet av en kulturby. - Här lyckas alla, och eftersom barnen även får misslyckas blir det en oas för skoltrötta som tidigare känt sig utanför i den traditionella skolvärlden, förklarar Westin. Kulturbyn i Boden startade som ett EU-projekt men har fungerat så bra att kommunen sagt ja till att eleverna och lärarna fortsätter utveckla en by, som visar hur män och kvinnor levde för 100 år sedan.