Serie: Det delade Sverige Långversion - Tjärna ängar i Borlänge - kvinnliga analfabeter

32 min

Under mellandagarna återutsänder vi längre versioner ur höstens uppmärksammade reportageserie om "Det delade Sverige", där Studio Etts reporter Katarina Gunnarsson och Ekots reporter Marcus Eriksson reste till några av de mest utsatta områdena i Sverige. Idag handlar det om analfabetism, för jämfört med tidigare har en större andel av de som söker skydd i Sverige idag låg utbildning, en del kan inte ens läsa. Industristaden Borlänge är en av de orter som tagit emot flest lågutbildade och där är nu oron stor för att de aldrig ska komma in på arbetsmarknaden. 16-timmen