Flygtrafiken på Skavsta ökar

Trots tillbakagången i flygtrafiken efter terrordåden i USA den 11:e september förra året, så har flygtrafiken på Skavsta flygplats utanför Nyköping ökat kraftigt. - Ryan air har valt att satsa efter krisen i höstas, och det är väldigt lyckligt för oss. Dessutom har Finnair börjat flyga från Skavsta från och med oktober, och det hjälper ju till att få skjuts på omsättningen här, säger VD:n Dot Gade Kolovuori.
Under februari månad i år ökade flygtrafiken på Skavsta med nästan 40 procent jämfört med samma period förra året, och Ryan air står för närmare 30 procent av den ökningen. Att just Skavsta drar till sig så mycket flygtrafik tror Dot Gade Kolovuori beror på att dom har volymstyrda priser. Det innebär att ju fler avgångar ett flygbolag har ju billigare blir det per avgång. Och trots det så kan dom hålla låga priser för dom små bolagen med få avgångar säger Dot Gade Kolovouri. - Mindre flygplan innebär innebär mycket mindre hantering och därför kan vi differentiera prissättningen.