Blekinge

Vindkraft ger möjligheter för marinarkeologer

2:00 min

I Hanöbukten planeras en jättelik vindkraftspark med 700 havsbaserade vinkraftverk. Det är Blekinge Offshore som vill bygga i Karlshamns och Sölvesborgs kommuner. Det kan betyda mycket för den marinarkeologiska forskningen i Östersjön säger marinarkeologen Arne Sjöström.

– Det är en unik chans att få komma ut på områden som man kanske aldrig skulle åkt ut till innan och undersökt helt okända miljöer och fyndsituationer, säger Arne Sjöström.
– Spännande?
– Ja, det är det!

När det byggs till exempel en motorväg på land görs alltid arkeologiska utredningar för att ta reda på om det finns fornlämningar som riskerar att förstöras av motorvägsbygget. Samma krav på arkeologisk utredning gäller för explateringen av havsbotten.

Dyker i havet
Arne Sjöström och hans kollegor dyker i havet utanför Karlshamn, de letar efter spår av människor som levde där på stenåldern. Dykningen sker på 16-20 meters djup.
För tio tusen år sedan var vattenståndet mycket lägre än idag och man kunde gå torrskodd på det som idag är havsbotten, 16 meter under dagens vattenyta.
Dykningarna sker i ett forskningsprojekt, Landscapes Lost, som just undersöker det idag översvämmade stenålderslandskapet utanför Blekinges och Skånes kuster. Stenåldersarkeologerna har redan hittat både fiskeredskap och ben från en uroxe som slaktats av en stenåldersmänniska.

Stor ö på stenåldern
Även på Midsjöbankarna sydost om Öland planeras havsbaserad vindkraft. Eftersom Midsjöbankarna var en stor ö på stenåldern kan där finnas både till exempel bosättningar och hamnanläggningar mitt ute i havet.

Det här innebär ytterligare en möjlighet för arkeologin, enligt Björn Nilsson som är vetenskaplig ledare på Landscapes Lost och arkeolog vid Södertörns högskola.
– När vi nu har möjligheten och har fått fria forskningsmedel måste vi i alla fall testa det här området i samband med att det kommer att exploateras där ute, säger Björn Nilsson.