Sabuni svarar: Fler SFI-lärare måste bli behöriga

1:54 min

Kraven är för låga för lärare i svenska för invandrare, det som kallas SFI-lärare, anser flera experter.

För att bli behörig och kunna få lärarlegitimation krävs förutom lärarexamen minst 30 högskolepoäng i svenska som andra språk, vilket är för lite enligt flera bedömare.

Men jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni tycker inte att det är för lite med en termins högskolestudier i svenska som andra språk.

– Den stora utmaningen är att få fler behöriga lärare än att diskutera om utbildningen ska vara längre eller inte. Det viktiga är att man är lärare i grunden, att man kan pedagogik, är pedagog, säger Sabuni.

Och för att öka antalet behöriga SFI-lärare pekar Nyamko Sabuni på att den första SFI-lärarutbildningen nyligen startade på Stockholms universitet.

Men enligt Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet och ansvarig för SFI-lärarutbildningen, är problemet att kraven i den utbildningen är mycket högre ställda än vad som sedan krävs för att få lärarlegitimation – alltså för att bli behörig SFI-lärare.

I SFI-lärarutbildningen ingår tre terminers studier i svenska som andra språk, medan det räcker med en termins studier för att få lärarlegitimation.

Att bara kräva en termins ämnesstudier riskerar att helt motverka syftet att höja kompetensen, befarar Inger Lindberg.

– När man då från ett annat håll får veta att det krävs 30 högskolepoäng för legitimation då slår man ju undan benen för en seriös lärarutbildning och det är väl ändå det som måste vara målet att vi ställer samma krav på den här lärargruppen som vi gör för andra lärare.

Även Nyamko Sabuni betonar att det är viktigt att kraven på SFI-lärare blir desamma som för andra lärare, men hon ser ändå ingen motsättning i att den som ska bli ämneslärare i grundskolan eller gymnasiet måste läsa betydligt fler terminer i sitt ämne än vad en SFI-lärare behöver läsa i svenska som andra språk.

--  Att vara lärare i SFI handlar om att lära sig metoder att lära ut svenska som andra språk så det viktiga är att man är lärare i grunden och att man sedan kan lära sig hur man lär ut. Vi kan inte säga att de trettio poängen inte är tillräckliga för att lära sig pedagogiken, säger Sabuni.