Biskopen vill stötta kvinnor

Jämställdheten i Växjö stift håller på att förbättras dramatiskt, det säger biskop Anders Wejryd i en kommentar till det faktum att Växjö stift är ett av landets tretton stift som har lägst andel kvinnliga präster. Anders Wejryd ser bland annat som sin uppgift att uppmuntra kvinnor och att hjälpa dem att knyta kontakter.
Bara var femte präst i Växjö stift är kvinna och orsaken är främst det utbredda kvinnoprästmotståndet. Bland annat väljer många nya kvinnliga präster bort Växjö stift när de söker jobb.