Testade läkemedel i DDR utan medgivande

2:05 min

Några av världens största medicinföretag provade på 1980-talet ut mediciner på ovetande patienter i Östtyskland, DDR. Det rapporterar radiobolaget MDR och tidningen Tagesspiegel.

Sammanlagt ett 50-tal västliga läkemedelsföretag - däribland Bayer, Schering och Hoechst, som numera heter Sanofi - lät mot betalning i västvaluta genomföra 165 studier under åren 1983 till 1989. 

Uppgifterna bekräftas av bevarade dokument från Östtysklands hälsodepartement. Medicinerna testades på östtyska patienter innan de släpptes på den västtyska marknaden. Testerna var delvis hemligstämplade och många av patienterna trodde att de behandlades som vanligt.

Enligt dokument som Tagesspiegel tagit del av gjordes sammanlagt minst 165 studier på olika medel. Vid varje studie medverkade minst hundra personer, alltså flera tusen östtyska medborgare.

MDR berättar om en 60-årig man kom in akut med en hjärtinfarkt på ett sjukhus i Dresden. En överläkare skrev ut tabletter som han beskrev som något alldeles särskilt, som ännu inte fanns på apoteket.

Två år senare dog mannen av sin hjärtsjukdom. Hans änka säger till MDR att han alltid trodde att tabletterna bidrog till att han blev sämre.

Hon sparade tabletterna som MDR nu har låtit testa. Det visade sig vara placebotabletter, helt utan verkan från läkemedelskoncernen Hoechst.

En av dem som deltog i testerna var Hubert Bruchmüller som drabbades av hjärtbesvär sommaren 1989. Hans husläkare skickade honom till en hjärt- och lungklinik där han behandlades. Han mådde inte bättre, men reagarade på något han tyckte var märkligt – patienter försvann för behandling och kom aldrig tillbaka.

Tillsammans med reportrar från MDR har han undersökt vad det var som hänt.

Utan att vara medveten om det hade han testat ett läkemedel för en firma i väst. Under testerna hade sex av hans medpatienter dött.

Hubert Bruchmüller överlevde eftersom testerna ställdes in när Östtyskland återförenades med väst.

Hur många patienter som aldrig fick information om att man testat läkemedel på dem är svårt att säga. I dokumenten från hälsodepartementet finns inga uppgifter om att patienter gett sitt samtycke. Inte heller i sjukhusens journaler eller hos läkemedelsfirmorna har man hitta några sådana uppgifter.

Det fanns två orsaker för de delvis hemliga testerna, skriver Tagesspiegel. DDR var i skriande behov av pengar och läkemedelsföretagen betalade upp till 4 000 D-Mark för fullständigt utfyllda testformulär, för en studie kunde man få upp emot 860 000 D-Mark.

Efter neurosedynskandalen på 1960-talet var de västtyska läkemedelseföretagen tvungna att genomföra omfattande tester innan ett nytt läkemedel släpptes på marknaden, men det var svårt att hitta tillräckligt många frivilliga testpersoner och läkare. Läkemedelsföretagen sökte därför alternativa testmöjligheter utomlands och hittade DDR som befann sig i ekonomisk knipa.  

Ekot