Stopp för torskfiske i Östersjön

Det finns ännu färre torskar i Östersjön än vad som hittills befarats. Läget är så allvarligt att ett totalstopp föreslås för hela nästa år.
Det är det vetenskapliga rådet inom den internationella havsövervakningen, ICES, som slagit larm till medlemsländerna runt Östersjön. De ökade maskstorlekar på näten som Östersjöstaterna kom överens om i vintras räcker inte som åtgärd - anser det vetenskapliga rådet. Ett totalt fiskestopp för i första hand 2002 bedöms som nödvändigt om torsken i Östersjön ska ha en chans att återhämta sig. Politikerna i EU och runt Östersjön ska ta ställning till rekommendationerna från ICES vid ett möte i Warszawa i september.