Lärdom av rektorsrotation

Det har varit mycket turbulens kring tillsättningen av nya rektorer i Jönköpings skolor. Nu undrar folkpartisten Nils-Erik Davelid vilka lärdomar kommunen har dragit av turbulensen.
I en interpellation till kommunalrådet Per Larsson skriver Davelid att många har upplevt stora brister i informationen kring rektorsrotationen. Davelid undrar dels om Per Larsson tycker att tekniken varit bra när det gäller att tillsätta chefer, dels alltså om det finns något att lära inför framtiden.