Privatister kör säkrare

Det finns fler fördelar än nackdelar med privat övningskörning. Det konstaterar VTI, Väg- och Transportforskninginstitutet i Linköping efter en undersökning.
Den viktigaste fördelen är att den privata övningskörningen ger ökad körerfarenhet och minskad inblandning i olyckor efter att man har tagit körkort Ändå föreslår VTI att den som är handledare vid privat övningskörning borde genomgå en obligatorisk utbildning - bland annat på grund av att det sker många olyckor i samband med övningskörningen.