Bättre vård och hälsa – färre dör i akut hjärtinfarkt

1:21 min

Bättre sjukvård och hälsa gör att allt färre dör i akut hjärtinfarkt i Sverige. Enligt statistik från Socialstyrelsen är det nu fler som dör av olika former av demensjukdomar – och det beror på att vi helt enkelt blir äldre i dag.

– Att fler dör i demenssjukdomar det beror på att man hinner få det om man blir tillräckligt gammal. Om man inte hinner dö i hjärt- och kärlsjukdomar så riskerar man ju att insjukna i demens i stället, säger Maria Danielsson vid Socialstyrelsen.

Under förra året dog närmare 6 900 personer av akut hjärtinfarkt i Sverige, drygt 4 300 färre jämfört med 2001.

Det visar en genomgång av Socialstyrelsens dödsorsaksregister för de senaste tio åren som Dagens Nyheter gjort.

Ålderdom anges inte som dödsorsak i registret utan där registreras den underliggande orsaken, som demens inklusive Alzheimers sjukdom.

Och det har antecknats för drygt 8 000 personer i Sverige förra året, en ökning med 32 procent jämfört med tio år tidigare.

Äldre blir vi bland annat på grund av bättre sjukvård, mindre rökning och mer hälsosam kost, säger Maria Danielsson.

– Till exempel 1980 så drack vi mest fet mjölk, och nu dricker vi mest produkter med lågt med fett, mellanmjölk och så, säger Maria Danielsson.

Men paradoxalt nog, säger Maria Danielsson, visar rapporter hur allt fler unga i Sverige ökar i vikt. Och därför skulle antalet dödsfall på grund av hjärt- och kärlsjukdomar kunna öka igen framöver.

– Det kan hända att de människor som nu dragit på sig en övervikt så småningom riskerar att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Så det kan bli så i framtiden om man inte går ner i vikt igen, säger Maria Danielsson.

Olika cancersjukdomar ligger däremot fortfarande högt och på en oförändrad nivå de senaste tio åren.

– Cancer kommer att bli det vanligaste vi dör i om vi inte blir bättre på att bota cancer, säger Maria Danielsson vid Socialstyrelsen.

Vad kan man bygga den slutsatsen på?

– Om hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att minska så blir cancer vanligare, säger Maria Danielsson.