Björn Söder: Han har fattat ett ansvarsfullt beslut

1:18 min

Björn Söder, partisekreterare i Sverigedemokraterna, är mycket nöjd med Erik Almqvists beslut i dag.

– Jag tycker det är ett ansvarsfullt beslut som Erik har fattat. Vi har ju haft en del diskussioner och tillsammans landat i ståndpunkten att det varken gagnar Erik eller partiet att han fortsätter i riksdagen.

Vilka påtryckningar har ni utövat från partiet för att han ska fatta det här beslutet?

– Vi har uppmanat Erik Almqvist att fundera över sin framtid som riksdagsledamot. Nu har han landat i att det inte längre är hållbart att sitta kvar.

Hur ser ert fortsatta samarbete ut?

– Vi vill ju vara öppna med att vi har ett helägt bolag som kommer att inleda ett samarbete med ett företag som Erik Almqvist äger. Det syftar till att få igång fristående socialkonservativa medier i Sverige. I dagsläget kan jag inte ge mer detaljer, men till hösten kommer projektet att realiseras.

Varför kan ni använda honom som konsult men inte som riksdagsledamot?

– Det är ju ett beslut som ett bolag, visserligen ägt av Sverigedemokraterna, har fattat. Bolaget har fattat beslutet om att inleda ett samarbete med ett bolag som Erik Almqvist äger. Han kommer att anlitas för att säkerställa projektets infrastruktur, utveckla affärsplan och arbeta med rekrytering. Då har vi, bolaget, beslutat att anlita Erik Almqvist som konsult.