Mälardalsregionen växer snabbt

Mälardalsregionen kan komma att öka sin befolkning till 3,2 miljoner invånare år 2030 och bli en av de snabbast växande i Europa.
Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Mälardalsrådet, Föreningssparbanken och Skanska, skriver Upsala Nya Tidning. Uppsala län har hittills växt allra snabbast i regionen. Bristen på bostäder framstår i statistiken som det största enskilda hotet mot den kraftiga befolkningsökningen. I Mälardalsrådet ingår 50 kommuner i Sörmland, Stockholm, Uppsala och Västmanland. befolkningen växte under 90-talet snabbare i Mälardalen än i de mångdubbelt större Paris- och Londonregionerna. Under förra året hade Mälarregionen den tredje högsta tillväxtfaktorn bland Europas storstadsregioner.