Grisbönder i flera EU-länder klarar inte nya krav

1:55 min

Flera länder i Europa har inte genomfört det EU-direktiv för grisuppfödning som träder i kraft den 1 januari. Det innebär att det varje dag kommer in 40 000 illegalt uppfödda grisar på EU:s matmarknad, varnar NFU, Storbritanniens motsvarighet till Lantbrukarnas riksförbund.

Anniqa E Nygård är vice ordförande i Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och själv grisbonde. Hon instämmer i den brittiska kritiken.

– Det innebär en snedvriden konkurrens. I Sverige har vi följt de här lagarna sedan 1994, och vi får en dyrare produktion än vad man har i andra länder, säger hon.

Krav på bland annat att suggor ska få röra sig fritt, och inte sitta fastkedjade, innebär att grisuppfödare måste ha rymligare byggnader och därmed får högre produktionskostnader.

EU gav medlemsländerna tolv år för att genomföra förändringen, som ska vara klar den 1 januari 2013. Men bara 17 av EU:s 27 medlemsländer har uppfyllt kravet.

Grisbönderna i de tio länder som inte genomfört direktivet i dess helhet kan leverera billigare kött, och det är detta som oroar brittiska NFU och LRF. De som följer djurskyddsbestämmelserna riskerar att konkurreras ut av producenter som struntar i djurskyddet.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)  tror att en sådan utveckling kommer att förhindras av EU-kommissionen, genom ett exportförbud för trilskande länder.

– Jag förutsätter att kommissionen går till domstol med dem som inte följer de gemensamma regler som vi sätter upp i Europa. Det kan jämföras med de regler som kom för äggproducenter, eller för all del jämföras med den vargjakt som är ifrågasatt av kommissionen. Vad beträffar äggen så blev det ju exportförbud för de ägg som inte var producerade enligt gemenskapens regler, säger Eskil Erlandsson.

Både brittiska NFU och svenska LRF uppmanar konsumenterna att fråga var köttet i butikerna och på restaurangernas tallrikar kommer ifrån. Eskil Erlandsson har ytterligare ett tips.

– Den konsument som vill vara övertygad ska välja svenskt. Då vet man att de lever upp till både gemenskapens och de svenska kraven för uppfödning, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).