Depressionsbehandling inget hot mot foster

1:58 min

Kvinnor som är gravida och samtidigt behandlas med depressionsmedicin, SSRI-preparat, kan fortsätta ta sin medicin utan att riskera att fostret dör, visar en ny nordisk studie.

– De kvinnor som har hämtat ut SSRI-läkemedel under graviditet har ingen ökad risk för fosterdöd och spädbarnsdöd, säger Olof Stephansson, förlossningsläkare vid Karolinska Institutet och som är en av läkarna som gjort undersökningen.

1,6 miljoner födslar har undersökts i en stor nordisk studie som presenteras idag i den medicinska tidskriften Journal of American Medical Association.

Färre än 2 procent av de gravida kvinnorna hämtade ut en depressionsmedicin med SSRI, under den sista tiden av graviditeten.

När forskarna har vägt in mammans ålder, om hon röker, har diabetes, har högt blodtryck, om hon har en depressiv sjukdom och i vilken utsträckning hon medicinerar för den, så tyder allt på att barn och foster som har mammor som medicinerar med SSRI, har samma möjligheter till överlevnad som alla andra.

Gränsen för depression har dragits vid att kvinnan har varit inlagd på sjukhus för sin sjukdom.

– Man måste komma ihåg att vi kan ju inte prova läkemedel på gravida kvinnor, man kan inte utsätta dem för det. Utan det vi får göra är att titta i efterhand om vi hittar några ökade risker.

Rent praktiskt har forskarna samkört födelseregistren och läkemedelsregistren i de nordiska länderna och tittat på om kvinnan har hämtat ut SSRI-medicin strax under graviditeten.

Tidigare har den här studien visat att barnen kan födas med allvarliga lungproblem som en följd av medicineringen. Och ett av preparaten, Paroxitin, som enligt Olof Stephansson används i väldigt liten utsträckning i Sverige, har tidigare visats ge en liten ökad risk för missbildningar om det används i tidig graviditet.

Är det så att man får antidepressiv medicin utskriven så ska man ta den, säger Olof Stephansson:

– Man ska gå igenom sin medicinering med sin läkare på mödravården, man ska ta så låg dos som möjligt. Men behöver man sitt läkemedel ska man ta det även under graviditeten för om mamman blir sämre i sin depressionssjukdom kan det vara ännu värre för graviditeten.