Salmonelladödsfall i Borås

Två äldre kvinnor har avlidit i samband med ett utbrott av salmonella på ett kommunalt sjukhem i Borås. Totalt 50 personer i Sverige har de senaste veckorna insjuknat i salmonella.
Det är en dramatisk ökning, men smittkällan är ännu okänd. Enligt Bo Bresky, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, var kvinnorna i 80- respektive 90-årsåldern. Den ena av dem avled för cirka två veckor sedan på infektionskliniken på Borås lasarett, medan den andra avled på sjukhemmet omkring en vecka senare. Båda kvinnorna har konstaterats smittade med salmonella, men dödsorsaken kan också vara någon annan. Ytterligare en äldre man och två personer ur äldreboendets personal har också smittats. Enligt Bo Bresky kommer smittan troligen utifrån, exempelvis anhöriga som tagit med frukt. Inga brister har upptäckts i sjukhemmets kök.