Regeringen vill se över ökad assistansersättning

1:50 min

Utgifterna för assistansersättningen till funktionsnedsatta väntas framöver överstiga 30 miljarder om året. I dag får ungefär 16 000 svenskar assistansersättning, och regeringen har aviserat att man vill göra en ny översyn av en del av regelverket.

Barn och äldreminister Maria Larsson vill inte ge besked om ersättningen ska få fortsätta stiga eller inte.

– Man kan säga att reformen var underfinansierad från början, och att den har haft en kostnadsutveckling som ingen hade förväntat sig när den infördes. Men den är till fantastisk stor nytta för människor med de här behoven i vårt land, säger Maria Larsson, barn och äldreminister.

Utgifterna för personlig assistans för funktionsnedsatta fortsätter att öka. Från 5 miljarder 1998 till 25 miljarder 2012. Prognosen för 2017, alltså om fem år, är 32 miljarder, enligt försäkringskassan. 

Och den senaste tidens debatt om fusk med assistansersättningen, har gjort att många funktionsnedsatta oroas vad det kommer att leda till, det säger Therese Karlberg verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

– Det finns en jättestor oro bland brukarorganisationen att diskussionerna som nu pågår om bedrägerier - att de ska inskränka rättigheterna - ja, säger Therese Karlberg.

I dag får ungefär 16 000 svenskar assistansersättning. Regeringen har aviserat att man vill göra en ny översyn av en del av regelverket.

– Vi har en del exempel på bolag som skapat väldigt stora vinster inom den här verksamheten. Och jag tycker när jag tittar på det, att det ser ut att vara en del orimligheter i hur vi har utformat timschablonen. Därför är jag angelägen om att tillsätta en utredning som verkligen får komma med förslag på det här området, säger Maria Larsson.

Finns det nån grund för oro bland dem som får assistansersättning i dag?

-- Bland dem som har en assistansersättning, därför att de också har en funktionsnedsättning, som är i överensstämmelse med det vi beskriver i lagen och dess intentioner, har ingen anledning att oroas.

– Men vi vill komma åt allt som heter fusk och överutnyttjade. Och det är icke oansenliga summor, det har utredningar visat på. Det är därför viktigt att vi gör det här, säger Maria Larsson.