Solcellsboom i Danmark över förväntan

1:47 min

Satsningen på att producera elektricitet från solceller i Danmark har gått över förväntan. Privatpersoner har installerat så många solceller på sina hustak att regeringen nu vidtar åtgärder för att dämpa marknaden.

Intresset för solceller i Danmark har fullkomligt exploderat. Landet har nått upp till sina mål för elproduktion från solceller åtta år tidigare än vad som var tänkt. Det hela beror på att privatpersoner som installerat solceller på sina hustak har fått riktigt bra betalt när överskottselen har levererats ut på elnätet, så kallad nettodebitering.

Systemet i Danmark har varit väldigt generöst, el som produceras på sommaren, då elpriset är lågt, kan köpas tillbaka för samma pris på vintern, då elpriset är betydligt högre. Dessutom har den skattereduktion för inköp av anläggningarna som privatpersonerna har fått bidragit till intresset att producera sin egen el. Som grädde på moset har också kostnaderna för solcellerna sjunkit i pris.

I slutet av 2011 var knappt 18 MW solcells el installerad i Danmark, i slutet av 2012 handlade det om över 220 MW. installerad effekt. Den totala effekten är alltså ganska låg, men ökningen är rekordhög. En av anledningarna till att regeringen vill dämpa marknaden och göra det mindre lönsamt att producera elen är för att staten förlorar skattepengar, det säger Marika Edoff, professor och solcellsforskare vid Uppsala universitet.

Men trots att regeringen nu bromsar utvecklingen så räknar Danmarks energiminister Martin Lidegaard med att investeringarna i solceller ändå kommer att öka, han tror att den installerade effekten år 2020 kommer att vara 1000 MW. Totalt sätt är det ungefär samma effekt som en kärnkraftreaktor, med skillnaden att solcellerna inte kan producera el när solen inte skiner.