Socialstyrelsens chef kritisk till HPV-jäv

2:22 min

När Socialstyrelsen fattade beslutet om att införa vaccinering mot HPV, som orsakar livmoderhalscancer, hade tre av sex experter kopplingar till vaccinföretag. Det uppger Svenska Dagbladet i dag. Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm är kritisk till hur jävsfrågan hanterats.

– Ja, det är inte alls bra, för vi har tydliga regler. Jävsbedömningar måste ske med stor noggrannhet och varsamhet, för det är en fråga om myndighetens förtroende. Hade vi haft en god dokumentation, då hade vi kunnat gå tillbaka och se hur vi resonerade.

Enligt Svenska Dagbladet är det svårt att hitta dokumentationen till besluten om det vaccinprogram som kostar 262 miljoner kronor om året. I den expertgrupp som Socialstyrelsen anlitade lämnade tre av sex experter jävsdeklarationer, som visade att de hade kopplingar till aktuella vaccinföretag.

Men hur experterna utsågs, och hur mycket deras bedömningar styrde beslutet om vaccinprogrammet går inte att ta reda på i dag, eftersom papperen saknas och flera medarbetare lämnat Socialstyrelsen sedan dess.

Lars Erik Holm vet inte om besluten har fattats på ett korrekt sätt.

– Man bedömer det, men eftersom vi inte har någon dokumentation, så har vi bara hörsägen. Flera medarbetare har lämnat styrelsen.

Finns de här papperen fast ni inte kan hitta dem?
– Ja det är en bra fråga. Jag tror att inte man har följt regelverket. Man har inte fattat myndighetens beslut, baserat på experternas jävsdeklarationer.

Vilket är ditt ansvar i frågan?
– Ja, nu är jag inte i Sverige, men jag har redan talat med min ledningsgrupp om hur allvarligt jag ser på det här och hur cheferna måste äga den här frågan och ta den på fullt allvar.

I Svenska Dagbladet nämns också att det finns allvarliga brister i utredningen av vaccinering mot hepatit B. Lars-Erik Holm utesluter inte att Socialstyrelsen brustit i jävshanteringen, även där.

– Jag antar att det är samma sak där. Det är antagligen lika dåligt skött, om det är så att vi saknar dokumentation där. Har man brustit i att dokumentera i det ena fallet, kan jag tänka mig att man brustit i det andra fallet, och det är jag djupt kritisk till.