Övervakning

Justitiekanslern tar inte ställning till webbkamera

Justitiekanslern, JK, tar inte ställning till om den ansvarige utgivaren för Länstidningen Östersund begått något brott när en webbkamera som sände rörliga bilder till tidningens webbplats sattes upp i centrala Östersund.

Länsstyrelsen menade att det handlade om otillåten kameraövervakning och polisanmälde tidningen.

JK, som nu utrett fallet, finner att utredningen är en fråga för allmän åklagare och överlämnar ärendet vidare.