Privat övningskörning bra

Den privata övningskörningen ger bättre bilförare och är inte alls det trafiksäkerhetsproblem som hävdas i debatten, enligt VTI.
Väg- och transportforsnknigsinstitutet har undersökt privatkörningen för Vägverket, och skriver i sin rapport att andelen olyckor är lägre bland dom som övningskört mycket privat. Forskarna vid VTI vill därför ha mer privat övningskörning och föreslår samtidigt att trafiksäkerheten ska öka genom ett bättre samarbete mellan privata handledare och trafikskolor. Bland annat föreslås en obligatorisk utbilndning av handledare.