Klimatförändringar orsakar allt fler skador

2:21 min

Den internationella försäkringsbranschen räknar med allt fler skador till följd av klimatförändringar. Väderkatastroferna blivit tre gånger så vanliga som i början av 80-talet.

Den internationella försäkringsbranschen räknar med ökande kostnader för skador till följd av extrema väder.

Resultatet för 2012 är inte summerat ännu, men orkanen Sandy, extrem torka i USA och den svåra orkanen över Filippinerna i december är exempel på väderhändelser som kommer att kosta stora belopp, utöver det lidande de vållat.

– Från de tre senaste decennierna ser vi en tydlig trend med allt fler och allt intensivare extrema väder. Globalt förekom år 2011 ungefär tre gånger så många väderkatastrofer som i början av 80-talet, säger professor Peter Höppe som leder centret för riskforskning och klimat hos återförsäkringsbolaget Munich Re.

Munich Re är ett av världens största återförsäkringsbolag, där alltså försäkringsbolagen försäkrar sig för att sprida riskerna.

Enligt Munich Re vållade väderkatastrofer skador för över 1 000 miljarder kronor år 2011.

Näst efter Nordamerika drabbades Australien och Asien av flest väderkatastrofer, medan Europa och Sydamerika hade färre fall. Statistiken för 2012 är ännu inte färdig.

Enbart orkanen Sandy beräknas ha vållat skador för omkring 700 miljarder kronor. USA har haft den värsta torkan sedan 30-talet och Filippinerna drabbades i december av årets mest dödsbringande orkan.

Nyligen var Peter Höppe i USA för att presentera en rapport om riskerna, där Nordamerika är den världsdel som drabbats av flest stormar och väderkatastrofer. Strax därefter drog orkanen Sandy in och hans kartor över hur en stor översvämning skulle kunna slå mot New York, blev kusligt aktuella.

Ofta underskattar ländernas regeringar klimatriskerna, menar Peter Höppe, som tar Nordamerika som exempel.

– Nordamerika är den kontinent som har störst ökning av extrema väder, men den lägsta medvetenheten om utvecklingen. Det finns ett gap mellan vad som sker och medvetandet bland allmänhet och politiska beslutsfattare.

Det handlar också om att allt fler människor bor på utsatta platser, och att allt större värden förstörs.

I många av de fattigaste länderna saknas försäkringar, så när de länderna drabbas, blir människor ännu mer utlämnade. Frågan om stöd till utsatta länder för att förebygga skador, och för återuppbyggnad efter katastrofer var uppe vid FN:s klimatmöte i Doha. Dock utan att nå en lösning.