Motstånd mot maxtaxan i Övik

Maxtaxan inom barnomsorgen blir en stridsfråga i Örnsköldsvik. Dom borgerliga partierna i barn och utbildningsnämnden motsätter sig maxtaxan och menar i en skriftlig reservation att den gynnar dom högavlönade och minskar valfriheten för föräldrar att välja den barnomsorg som dom vill ha.
Kommunerna FÅR själv bestämma om dom ska införa maxtaxa, men dom som inte inför den kommer inte heller att få ta del av det speciella statsbidraget som staten betalar ut. På tisdag ska kommunstyrelsens arbetsutskott i Örnsköldsvik behandla frågan