"Samhället vinner på att förebygga brott tidigt"

2:18 min

Gatuvåldet har ett skyhögt pris, och samhället skulle spara enorma belopp på att förebygga våldsbrott. Det hävdar två nationalekonomer, som försökt sätta prislapp på våldsbrott. En av dem, Ingvar Nilsson, säger att rån kostar flera hundratusen, och en svår misshandel tiotals miljoner.

– En väldigt enkel situation, ett gaturån till exempel eller ett personrån, kanske kostar 100 000 - 200 000 kronor om vi tittar på alla följdeffekter.

– Om vi däremot ser en misshandel, som leder till långvariga, kanske livslånga skador, kan kostnaden för en sådan situation uppgå till 5 - 6 miljoner och leder det till riktigt allvarliga konsekvenser kanske 50 miljoner kronor. Det beror helt på våldets grovhet, säger Ingvar Nilsson.

Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har satt en prislapp på våldsbrott. De har räknat med genomsnittliga kostnader för rättsväsendet, för offrens sjukvård och rehabilitering och inkomstbortfall.

– Ja, svårigheten är att det är så oerhört många faktorer involverade. I de kalkylmodeller vi använder, har vi 200 olika variabler inräknade. Det kan vara ambulanstransporter, akutoperationer, sjukskrivning, personlig assistens, polisutredning, försörjningsstöd. Konsekvenserna av våldet är oerhört mångfasetterad, säger Ingvar Nilsson

Med sin kalkyl, på uppdrag av stiftelsen "Akta Huvudet", vill de visa beslutsfattare att det lönar sig för samhället att förebygga brott väldigt tidigt. För varje barn som går in i en kriminell livsstil kan orsaka stora kostnader.

– Ja, när han är 35-40 år och har varit en gängkriminell ett tiotal år, då kanske han kostat 60 miljoner kronor, kanske 80 miljoner, beroende på vilken typ av brott han har begått.

– Det speciella med detta är att det är fullt möjligt att stoppa de här processerna innan det här blir fullt allvar, någonstans i tonårstiden. Och det är ju det som är så himla viktigt när man ser kostnaderna, att det här är inte bara mänskligt klokt, utan det kan också bli en riktigt bra affär.

Vad är då det viktigaste att göra för att förebygga de här brotten och de kostnader de drar med sig?

– Ja, det viktigaste är att fånga de här unga, de är framförallt män, när de är tillräckligt unga. I grund och botten är den viktigaste rekryteringskällan för våldet skolmisslyckanden.

– Kan vi fånga de här unga pojkarna i skolan, så att de inte känner sig som ”losers”, då kan vi reducera rätt stor del av det här våldet. Och då pratar vi om att fånga dem innan femtonårsåldern, säger Ingvar Nilsson.