Under absoluta nollpunkten

1:21 min

Så en glimt in i märklig forskning i yttersta kanten av temperaturskalan. Den absoluta nollpunkten brukar ju vara det vi betraktar som det kallaste det kan bli - minus 273,15 grader celsius, eller 0 grader Kelvin

Men nu redovisar en grupp tyska forskare i tidskriften Science hur de har lyckats åstadkomma temperaturer under den absoluta nollpunkten. De undersöker vad som händer när man i extremfysikens värld kliver över till negativa grader.

Och det handlar om märkliga effekter som inträffar i dessa ultrakalla omständigheter där inte längre intuitiva tolkningar gäller - forskarna har fångat in atomer i ett slags lasergaller och kunnat manipulera dem så att normala lagar vänds på ända - det visar sig till exempel att energitillskott vid dessa temperaturer leder till att atomerna blir mer ordnade, som om is skulle bli ännu mer hårdfrusen när man pumpar in mer energi i den.

- Vid negativa temperaturer gäller det omvända förhållandet, säger Ulrich Schneider i en podsänding från tidskriften Sceince. Om man ökar energinivån i systemet, så minskar oordningen, systemet blir mer ordnat. Detta är mycket intressant att fundera över - och det leder till att man får tänka på nya sätt när det gäller flera olika aspekter.

Referens: S. Braun, U. Schneider et al. Negative Absolute Temperature for Motional Degrees of Freedom. Science 2013-01-04