Fler utreds för tidig demenssymptom

2:05 min

Trycket ökar på vårdcentralerna när fler söker för att få en utredning om deras minnesstörning kan vara början till demens. Det är en effekt av regeringens satsning på äldrevården.

Anders Wimo är forskare och läkare vid Bergsjö hälsocentral i Nordanstigs kommun och säger att det är fler i dag som söker för mildare minnesstörningar.

– Ja, definitivt. När jag började med demensutredningar i primärvården hade de flesta som kom en ganska tydlig demenssjukdom. Nu är det mycket svårare för nu söker människor med tidiga symptom, som inte alls behöver vara en demenssjukdom.

– Det kan vara att de glömmer namn eller lägger bort saker. Vi har ju en avancerad teknikutveckling som kan vara svårt för en del äldre att klara av. I en del fall kan det vara tecken på demenssjukdom, så utredningspanoramat har flyttat fram betydligt, säger Anders Wimo.

Enligt Svenska Dagbladet har antalet demensutredningar i primärvården ökat från drygt 500 till mer än 6 000 på ett år. En anledning är stimulanspengar från regeringen som gör det gynnsamt för primärvården att öka antalet utredningar. Och Anders Wimo säger att det är bra för patienterna med en tidig diagnos, men det är inte alltid lätt att ställa den.

– Ju tidigare i sjukdomsförloppet man kommer desto svårare är det. Vid mycket tidiga demenssjukdom eller förstadier till demenssjukdom som vi kallar MCI (mild cognitive impairment) så kan det vara betydligt svårare.

– Jag gör ofta så att jag följer mina patienter om jag är tveksam för att se om det finns ett förlopp. Men självfallet är det mycket viktigt att undvika att sätta demensdiagnoser utan att ha riktigt på fötterna. Man måste följa de kriterier vi har för att sätta en demensdiagnos.

Varje år insjuknar omkring 25 000 personer i demenssjukdomar i Sverige, men långt ifrån alla är utredda och behandlade. Om vården kan möta behoven hos en större grupp nya demenssjuka är oklart säger Anders Wimo.

– Det beror på vilka behandlingsmöjligheter som står till buds. Om vi får nya läkemedel som kan påverka hela den underliggande sjukdomsprocessen, så kan det bli problem för vi har inte den diagnostiska infrastrukturen som är förberedd för det i dag.