Tänk om slår ifrån sig kritiken

1:51 min

P4 Väst har avslöjat hur anställda i kommunala skolor extraknäcker för företaget Tänk om, som är direkt kopplat till Apples försäljning av skoldatorer. Men Hans Renman, vd för Tänk om, säger att de kommunanställda som hans företag anlitar inte kan påverka vilka datorer som kommunerna lägger miljoner på.

– Nej, upphandling går inte till på det sättet alls. Det finns ingen informell påverkan när det gäller upphandling. De (upphandlingarna) är ju på hur många sidor som helst och det är mycket noga specificerat hur det ska gå till. Man mäter ju massvis med olika variabler, pris och garantinivåer, batterilivslängder och utbildningsinsatser. Att en enskild pedagog ute på skola X skulle säga att ”jag tycker minsann att ni ska köpa Siemens”, det bryr sig ju upphandlingsenheten inte om, säger Hans Renman.

Men om en rektor säger det?

– Men det är inte rektorer som upphandlar på kommuner. Det är upphandlingsenheten som gör det. Jag har fullt förtroende för att det funkar. Det finns ju faktiskt inte heller några exempel på när det förekommer tveksamheter kring det där.

Men när P4 Väst kontaktar de personer som Hans Renmans företag betalar får vi en annan bild. På en skola i Södertälje gjorde man en stor satsning på Appledatorer och Tänk om för två år sedan. Där var det, enligt skoldirektören, rektorn på skolan som tog initiativet.

– Det är rektorn på Vallaskolan som har gått in i det här Tänk om-arbetet, säger Peter Fredriksson, skoldirektör i Södertälje, där kommunala Vallaskolan ligger.

Rektorn blev sedan, för ungefär ett år sedan, avlönad konsult för Tänk om som är direkt kopplade till Apples skodatorförsäljning. Att rektorn tjänar pengar på den verksamheten är inget som skoldirektör Peter Fredriksson är medveten om.

– Jag utgår från att det inte finns några konflikter vad gäller detta engagemang i Tänk om-arbetet och hans roll som rektor.

Hur menar du då?

– Ja, till exempel att det skulle vara några ekonomiska kopplingar som skulle göra att han tjänar pengar på det här engagemanget. Det tror jag inte att han gör.

På att vara konsult för Tänk om?

– Ja?

Det tjänar han ju pengar på. Det är han ju avlönad för.

– Det tjänar han pengar på? Ja, men jag antar att han tjänar ungefär det som han skulle gjort? Han är ju tjänstledig den tid som han är på Tänk om.

Rektorn säger till P4 Väst att han måste skilja på sina roller.

– Jag får ju skilja tydligt på de rollerna, när jag är här är jag rektor, i det andra uppdraget är jag konsult. Jag kan ju inte blanda ihop de rollerna.

– Jag kan ju inte, när jag sitter som rektor med mina rektorskollegor, förespråka den här utbildningen (Tänk om) utan då får jag ju tala utifrån mina erfarenheter som jag gör som rektorskollega. Jag får ju särskilja på de rollerna, säger han.

P4 Väst har varit i kontakt med Apple som inte velat svara på frågor utan hänvisar i mail till att de inte har några talespersoner.