Ydre

Giftig mark saneras

2:01 min

Ett av de allra giftigaste områdena i Sverige ska nu saneras - det nedlagda sågverket i Ydrefors. Arbetet ska starta i höst, men det blev mindre pengar än det var tänkt från början.

Sommaren 2006 blev området vid det nedlagda sågverket i Ydrefors i Ydre kommun i Östergötland dokumenterat som landets mest giftiga plats med tanke på de höga halter av dioxin som uppmätts. Nu har Ydre kommun fått drygt fem miljoner kronor från Naturvårdsverket för sanering av området.

Göran Kugelberg är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Ydre kommun, och han konstaterar att det blev mindre pengar är det var tänkt från start.

– Från början hoppades vi på mer pengar. Då skulle man ju sanera djupare ner, där doppningskaret stod. Men så har länsstyrelsen tagit nya prover och då kommit fram till att man inte behöver gå ner lika djupt. Då blir det billigare.

Men Margareta Brinck som bor precis intill det giftiga området tycker att ett ungefär dubbelt så dyrt och mer omfattande alternativ, alternativ tre, borde ha valts istället.

– Börjar dom med tvåan men ser att det inte räcker med tvåan utan att de måste gå ännu djupare, då tycker jag att alternativ tre ska finnas tillgängligt. Att möjligheten finns att få tillskott från Naturvårdsverket, säger hon.

Det är bara några få steg från Margareta Brincks hus till en varningsskylt från länsstyrelsen med texten:

"Varning! Jorden inom området är förorenad av giftigt träimpregneringsmedel. Undvik kontakt med jorden."

Men bland dem som bor närmast den nedlagda sågen finns det också de som tycker att man ska vara ytterst sparsam vid saneringen - av miljöskäl.

– Efter vad jag tror själv så ska de nog inte röra för mycket i det. Kanske på land men inte i sjön. För de kan ju inte ta vara på allt utan då följer det med Stångån neråt, säger en av de boende i Ydrefors.

Har du jobbat på sågverket?

– Ja, och jag mår bra. Och inte vet jag någon som har blivit dålig av det heller, säger mannen.

Men giftet ska bort med tanke på framtida generationer, enligt Göran Kugelberg på kommunens miljökontor.

– Det är alltid risk att föroreningar sprider sig på lång sikt med grundvattnet och att i en framtid att någon människa får i sig partiklar därifrån. Man kanske inte känner till om hundra år att det har varit förorenat där, säger Göran Kugelberg. 

Saneringen beräkans starta i höst.