Udda kurser inte alltid nog vetenskapliga

Fyra av tio granskade "uddakurser", alltså helt fristående kurser, på universiteten klarade inte kvalitetskraven i Högskoleverkets granskning.

Kurser i släktforskning, fenomenet huliganism och en benämnd Varför skapade Gud Darwin? hör till dem som godkändes.

Bland de underkända kurserna fanns bland andra en i entreprenörskap i cirkus och en i sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare. Flera av de kritiserade kurserna är just inriktade på arbetslivet men saknar tillräcklig vetenskaplig grund.

Enligt granskarna går det inte att säga att udda kurser generellt håller sämre kvalitet än utbildningar som leder till en examen. Det är bara en liten bråkdel som har granskats.

Anna Lena Wallström/TT