Fler jobb efter sänkt restaurangmoms

Jobben i restaurangbranschen har blivit fler sedan momsen sänktes, visar en undersökning som nyhetsbyrån TT beställt av Statistiska centralbyrån. Men det har inte blivit billigare att äta ute.

Uppdatering 8/1: Vi har uppmärksammats på att vi i artikeln inte hade full täckning för den tidigare ingressen och rubriken, och har därför förtydligat dem.

Halveringen av restaurangmomsen har fått kritik från flera håll. Finanspolitiska rådet har kallat den ett branschstöd, och EU-kommissionen har ifrågasatt hur effektiv sänkningen är för att skapa fler jobb.

Men en undersökning som TT låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra visar att antalet anställda var nästan 5 000 fler under tredje kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal 2011. Omsättningen i branschen har ökat med 4,8 miljarder kronor till 52,1 miljarder under fjolårets tre första kvartal jämfört med motsvarande period 2011, före sänkningen.

– Det stämmer väl med vår bild. Vi har sett en stark uppgång i efterfrågan, särskilt stark med tanke på att ekonomin i allmänhet har utvecklats väldigt svagt, säger Björn Arnek, chefsekonom på branschorganisationen Visita.

Wilhelm Vintilescu är vd för kedjan O'Learys med 60 restauranger i Sverige och närmare 1 700 anställda. 2012 öppnade O'Learys tio nya restauranger och fler planeras i år.

– Våra franchisetagare känner starkt stöd av momssänkningen. De flesta nyanställer, både på heltid och deltid, säger Vintilescu.

Visita var tidigt i år ute och sade att momssänkningen lett till fler jobb. Men Hotell- och restaurangfacket ser motsatt utveckling. A-kasseavgiften höjdes i våras eftersom antalet arbetslösa ökar. I dagsläget är 9 procent av fackets medlemmar arbetslösa på heltid.

– Den ökade sysselsättningen syns inte i arbetslöshetsstatistiken, säger Ella Niia, ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Dessutom vet man inte vilken typ av jobb som ligger bakom ökningen, påpekar Niia. Statistiken gäller alla typer av anställningar, även visstid och deltid.

Men hon tycker ändå att fler anställda är ett glädjande besked.

– Det är jättebra. Jag hoppas att de anställda också får schyssta villkor, fler fasta jobb och heltidstjänster där det är möjligt.

För konsumenterna märks däremot momssänkningen inte lika mycket. Maten har nämligen inte blivit billigare.

Den senaste mätningen från SCB visar att restaurangpriserna var oförändrade i november jämfört med samma månad förra året.

Men Visita menar att priserna skulle ha stigit om det inte vore för momssänkningen.

– Vår bedömning är att priserna ligger tre procent under vad de skulle ha gjort annars. Men vi ser också att många valt att anställa i stället för att sänka priserna.

Wilhelm Vintilescu instämmer i den beskrivningen.

– Momssänkningen har gett ökad lönsamhet i en ganska svag bransch och det gör att vi har kunnat anställa fler. Vi kommer öppna tio nya restauranger i Sverige i år.

TT