Nyanlända fastnar hos Migrationsverket

På två år spås 10 000 fler fastna i Migrationsverkets mottagningssystem. Personer med beviljade uppehållstillstånd som borde få flytta ut till kommunerna. Men bostadsbristen stoppar dem - ett problem som ter sig olösligt.

I fjol fanns cirka 6 000 sådana fall. Migrationsverkets prognos är illavarslande: En ökning till 9 000 i år och till 16 000 året därpå.

– Det håller inte i längden, säger generaldirektören Anders Danielsson.

Hur få bukt med problemet?

– Det är en tiotusenkronorsfråga faktiskt. Staten är huvudman för migrationen medan kommunerna har huvudansvaret för integrationen. Det är en politisk fråga och jag har ingen lösning, svarar han.

En person som har fått sitt uppehållstillstånd beviljat ska i teorin kunna räkna med att få en kommunplats via Arbetsförmedlingen. Men tusentals människor kommer inte loss från verkets anläggningsboenden eller liknande.

Ingela Söderman, enhetschef på Arbetsförmedlingens avdelning för integration och etablering, är alltför bekant med problematiken efter diskussioner med Migrationsverket, kommunerna och länsstyrelserna.

– Bättre rutiner räcker inte, utan vi måste ha tillgång till fler bostäder, konstaterar hon.

Problemet är enkelt att ringa in, men till synes omöjligt att lösa.

– Kommunerna har en god planberedskap för att bygga massor av lägenheter. Kruxet är att ingen, eller väldig få, är beredd att bygga hyresrätter i Sverige i dag, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Han pekar på att byggherrarna i sina kalkyler inte får kostnaderna täckta för nyproduktion av hyresrätter. Numera är det så att även kommunala bostadsbolag enligt EU-regler måste agera på fullt marknadsmässiga villkor.

Ser du något på gång för att komma till rätta med den här situationen?

– På sikt är det ohållbart att vi bygger en fjärdedel av vad exempelvis våra nordiska grannar gör, samtidigt som Sveriges befolkning växer ganska kraftigt, inte minst på grund av invandring.

Anders Knape tror att läget kommer att tvinga fram förändringar som underlättar nybyggnation:

– Just nu är situationen mycket besvärande och prekär.

TT