Debatt: Skyller regeringen resultat på invandring?

12 min

Miljöpartisten Gustav Fridolin menar att regeringen sprider felaktiga påståenden om invandrare, och spelar på så vis Sverigedemokraterna i händerna. Bland annat anser han att utbildningsminister Jan Björklund har fel när de sjunkande skolresultaten kopplas till invandring.

– När regeringen har pressats på frågor om de stora svenska samhällsproblemen - växande arbetslöshet, ökande barnfattigdom, sjunkande resultat i skolan - så har man i stället för att säga vad man vill göra åt det börjat bubbla om att många som drabbats är invandrare, säger Gustav Fridolin (MP) i P1 Morgon

– Ofta har det haft mycket svagt, om något stöd i statistiken, men alldeles oavsett om det hade haft det så behöver vi en politik som ser till att ny politik växer fram, inte en analys av vilken hårfärg de arbetslösa har, säger han.

Vice statsminister och skolminister Jan Björklund (FP) menar att utmaningar med integrationsarbetet måste få diskuteras.

– Det faktum att det kommit in ett parti i riksdagen som vill stoppa invandring får inte innebära att vi som vill att Sverige ska vara ett öppet land tystnar i debatten, och överlåter den till de som har lösningen att vi ska stänga Sverige, säger han.

Gustav Fridolin å sin sida menar att man begår våld på sanningen om man kopplar för många samhällsproblem till invandring. Just när det gäller skolan är han kritisk till att regeringen lyft just barn men invandrarbakgrund när de sjunkande resultaten diskuteras.

– Om man förvandlar problem som möter en skolelev, alldeles oavsett om denne heter Martin eller Mehdi, till att vara ett integrationsproblem, gynnar det de som skaffat sig politiska poäng på att kalla precis allting integrationsproblem.  Det blir till slut ett sätt att skylla på invandringen, säger Gustav Fridolin.

Jan Björklund menar att sammansättningen av gruppen invandrarbarn i skolan har ändrats över tid och att det ligger bakom sjunkande resultat i just den gruppen.

– Tidigare kom mycket av invandringen från Europa, från Iran, från länder med ganska välbyggda samhälssystem. Nu kommer många 12-15-åringar från länder med sönderslagna samhällssystem. Det gör att utmaningen blir mycket större och det måste vi kunna diskutera för att i nästa steg kunna vidta åtgärder, säger Jan Björklund.

– Det här är en förklaring som Jan Björklund flera gånger tagit fram då han pressats om de sjunkande svenska studieresultaten, säger Gustav Fridolin.

Han lyfter fram att bara drygt 5 000 av de 100 000 barn som varje år lämnar den svenska grundskolan har kommit till Sverige efter den första årskursen.

– Men i stället för att prata om hur alla de här 100 000 som lämnar svensk skola gör det med en biljett vidare, så börjar du tala om de 5 000. Det är att skapa en bild av att problemen handlar om att det kommer människor från andra länder.

Jan Björklund ser ingen motsättning mellan de båda och säger att det kommer att läggas fram förslag på åtgärder för att förbättra resultaten, och de åtgärderna är riktade mot just gruppen barn med invandrarbakgrund.

– Jag menar att invandrarundervisningen för dessa elever kommer att behöva läggas om, och ganska rejält. Vi kommer att komma med förlag om det under året. Bakgrunden till det är att de som kommer har sämre skolunderbyggnad än de som kom förr, säger han

– Det jag vänder mig mot är att när vi talar om de generella dragen, att vi ser sjunkande skolresultat över hela linjen, väljer Jan Björklund att lyfta fram just dessa barn gång på gång, i stället för att erkänna att vi har sjunkande skolresultat över hela linjen, säger Gustav Fridolin.