TBC minskar på Kola

Ett hälsoprojekt med Norrbottnisk medverkan har gjort att utvecklingen av tuberkulos på fängelser och häkten i nordvästra Ryssland har bromsats.
Antalet fångar på kriminalvårdsanstalter i Murmansk, Archangelsk och Karelen som insjuknat i tuberkulos har minskat enligt preliminära uppgifter. Det bekräftar en av tre personer från Norrbottens Landsting, infektionsläkaren Anders Nystedt, som i flera år arbetat med ett projekt för att minska antalet TBC smittade fångar på fängelser och häkten i nordvästra Ryssland. Det handlar i första hand om att få stopp på nytillskottet av TBC smittade fångar, enligt Anders Nystedt. Han har nya uppgifter från ett fängelse i Archangelsk där antalet fångar som insjuknat i tuberkulos minskat från 100 smittade1999 till 36 år 2000 och 21 insjuknade 2001. Anledningen till att färre insjuknat i TBC är, enligt Anders Nystedt, att man lyckats komma tillrätta med fångarnas grundläggande levnadsförhållanden när det till exempel gäller mat, motion och hygien.