Saab

Nevs ska bygga bilar i Kina

2:01 min

Nevs planerar att bygga bilar i Kina. Nevs har tecknat avtal med staden Qingdao i Shandong-provinsen i Kina om ett långsiktigt samarbete, säger ordförande Karl-Erling Trogen till P4 Väst.

– Vi har efter en längre tids förhandlingar, förhandlingar som startade i oktober, tecknat ett avtal med Qingdaos kommun om att de går in som 22-procentig ägare i Nevs, säger Karl-Erling Trogen, ordförande i Nevs.

– Det är två huvudsyften, vi får en stark finansiell partner, så att vi kan förverkliga vår affärsplan, och det andra är att vi får tillgänglighet till den kinesiska marknaden.

Enligt Nevs kommer Qingdao, genom sitt investmentbolag, investera två miljarder kronor i Nevs till att börja med. Qingdao kommer efter en nyemission äga 22 procent av aktierna i Nevs.

Ytterligare investeringar kommer att ske i ett gemensamt ägt bolag i Kina.

– Fordon baserad på ny energi är framtiden. Qingdao vill ta en aktiv roll i denna utveckling, säger Qingdaos Borgmästare Zhang Xingi i Nevs pressmeddelande.

I och med avtalet anser Nevs att man är förberedd för en expansion i Kina när efterfrågan växer. Till att börja med är det produktion i Trollhättan som ligger närmast till hands.

– Basen för vår verksamhet är i Trollhättan och att förse kunder med bilar från Trollhättan, men ytterligare expansion kommer att ske i Qingdao i en gradvis uppbyggnad som kommer att gå i takt med kunders efterfrågan. Men basen är Trollhättan, säger Karl-Erling Trogen.

Trollhättan ska enligt Nevs fortfarande vara huvudkontor med produktutveckling och produktion men Qingdao ska bli navet för Nevs satsning på Kina som marknad. Avtalet med Qingdao behöver enligt Mikael Östlund, Nevs presschef, inte godkännas av det kinesiska departementet NDRC.

Enligt kinesiska medier innebär avtalet att det ska byggas en Nevs en fabrik i Qingdao där man ska kunna tillverka 400 000 Saab-bilar per år.

Fabriken ska byggas för ungefär 10,5 miljarder svenska kronor (10 miljarder kinesiska yuan) och man planerar produktion av både el- och bensinbilar, skriver tidningen

Enligt uppgifter ska bilar för den kinesiska marknaden byggas i den nya fabriken i Kina och bilar för resten av världen i Trollhättan.