Protest mot färre tågstopp

Svealandsbanan bör vara öppen för alla och alla tåg bör även i fortsättningen stanna på samtliga stationer. Det anser centerpartiet i Eskilstuna och Strängnäs.
Centerpartiet vänder sig därmed mot förslaget att ett morgontåg från Eskilstuna inte ska göra några stopp på vägen till Stockholm och därmed spara 11 minuters restid. Kommunerna längs svealandsbanan har kostnader i anslutning till stationerna och orter utefter banan ska inte graderas olika, tycker centerpartisterna. Det skulle kunna innebära att intresset för banan istället minskar, menar de.