"Sverige tjänar på att Stockholm går med"

1:55 min

Hela Sverige tjänar på om Stockholm går med i samverkansmodellen. Det tycker Riksteaterns vd Birgitta Englin.

Sen årsskiftet står Stockholm ensamt utanför samverkansmodellen som innebär att det är de regionala politikerna istället för staten som fördelar pengarna till länskulturen.

- Jag tycker det är synd, man missar den här möjligheten att göra medborgarna engagerade i att skapa de här kulturplanerna. Stockholms län är intressant också. Det finns många olika kommuner, allt ifrån kustkommunerna till förortskommunerna. Jag tror det skulle vara jättespännande inte bara för Stockholms län utan för hela Sverige.

De första regionerna gick med i samverkansmodellen 2011 och sen har det rullat på. Nu vid årsskiftet gick de fyra sista med ja förutom Stockholm då. En av fördelarna med det här systemet som Birgitta Englin vill hålla fram är det blir möjligt att jämföra mellan regionerna.

I höstas ringde Kulturnytt runt och talade med samtliga regioner som då var med i systemet. Svaret var entydigt: kulturen och kulturpolitiken har lyfts upp på agendan. Kulturpolitikens roll har också stärkts gentemot andra politikområden. Samtidigt svarade regionerna att det administrativa arbetet ökat, till exempel kraven på att redovisa hur man använt de statliga medlen. Mer pengar efterfrågades också från staten när nu fler vill satsa mer på kultur.

Utifrån sitt perspektiv som kulturproducent anser Birgitta Englin att deras verksamhet blivit resurseffektivare i regioner där samverkansmodellen tillämpas:

- Till exempel har vi sydostlänen de samverkar allihopa både inom riksteaterorganisationen och inom de regionala scenkonstinstitutionerna för att kunna satsa mer på kvalitetsutveckling, på ett större och riktat utbud för att kunna nå en större andel av befolkningen.