Sjöstedt svarar på kritiken: "ganska naturligt"

2:33 min

Nu svarar Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt på kritiken att Stocholm är den enda kommunen som står utanför samverkansmodellen.

Stockholm står som enda region i landet nu utanför samverkansmodellen och Kulturnytt har tidigare berättat att kulturcheferna i länets övriga 25 kommuner önskar mer samverkan över kommungränserna.

- Det är ganska naturligt, vi har ett landsting och ett län som fungerar bra och den samordningen som finns är vi nöjda med men det går att göra mer och vi hade möte för någon månad sedan om detta för att prata om var vi kan samverka men en ny byråkratisk form längtar inte jag efter, säger kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp)

Motståndet står fast. Madeleine Sjöstedt är rädd för att samverkansmodellen skulle kräva mycket energi som hon i dag kan lägga på stadens kulturpolitik och att fokus hamnar på de andra kommunernas kulturpolitik.

Problemet som hon ser det med Stockholms län är att landstinget är svagare än Stockholms stad. Staden spenderar dubbelt så mycket på kultur som landstinget. Utöver det finns det ett antal kommuner som enligt Madeleine Sjöstedt åker snålskjuts på stadens kulturutbud och inte satsar på en egen kulturpolitik.

Flera av de kulturchefer runt om i länets kommuner som Kulturnytt pratat med ger henne rätt där men säger också att något annat är svårt. Kranskommunerna kan inte tävla i utbud för man har inte de resurserna. Botkyrka. Nacka, Nykvarn, Stockholm och Södertälje är de kommuner som lägger mest pengar per invånare på kultur och flera av dem är involverade i samarbetsprojekt i länet. Madeleine Sjöstedt ser ett annat problem med samverkansmodellen:

- Det finns alltid pengar att anställa nya byråkrater för men att anställa nya kulturarbetare finns det aldrig några pengar för. Jag är väldigt rädd för nya överbyggnader, säger hon.

Kulturnytts rundringning i höstas till de regioner som var med i samverkansmodellen visade också att på många håll i landet har man anställt personal för att klara av de ökande administrativa kraven.

Men vad säger då landstinget som är den part som formellt ska driva det regionala kulturarbetet? Anna Starbrink är folkpartistiskt landstingsråd.

- Vi vill jättegärna samarbeta mycket i länet för det har varit svagt med samarbete mellan kommuner och landsting tidigare och därför har jag tagit initiativ till att kommunpolitiker och landstinget träffas. Jag utesluter inte alls att vi i framtiden kommer att vara inne i samverkansmodellen men vi måste börja bygga vårt samarbete kring konkreta frågor än en administrativ påbyggnad, säger Anna Starbrink.