Anpassade trafikljus ska minska cykelolyckor

2:02 min

I dag presenteras en rapport över vilka åtgärder som kan minska antalet svåra cykelolyckor. Bland annat färre kantstenar, mjukare och uppmärkta farthinder, och trafikljus som slår över till grönt för cyklister.

Brevbärare Mattias Skeppstedt i Stockholm cyklar 4 till 5 timmar om dagen, så här års är hans problem snövallarna.

– På vintern är det helt klar plogning, att det inte går att ta sig fram på de flesta ställena. Speciellt med en fullastad postcykel, då är det svårt att ta sig fram, säger Mattias Skeppstedt.

Anna Niska vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, är huvudförfattare till rapportern som i dag presenteras. Enligt henne finns det flera konkreta åtgärder som skulle minska antalet svåra cykelolyckor. Till exempel färre kantstenar, mjukare och uppmärkta farthinder, och trafikljus som slår över till grönt för cyklister.

– Många gånger när det är svåra olyckor så är det en hög hastighet som ligger bakom. Samtidigt: Om vi vill främja cykeltrafiken så vill vi ju att cykeln ska vara konkurrenskraftig gentemot bilen. Och då är det cyklisternas framkomlighet som är viktigt att titta på, då är det viktigt för framkomligheten att man minskar antalet stopp och väntetider. Till exempel att trafikljusen slår över automatiskt för cykel, säger Anna Niska.

En tredjedel av alla trafikanter på sjukhus är cyklister, och orsaken att cyklisterna hamnar på sjukhus är i tre av fyra fall singel-cykel-olyckor. Anna Niska har studerat dessa olyckor, och tillsammans med vägunderhåll och drift, är fasta föremål på cykelbanan en vanlig orsak till skador. Det kan till exempel handla om så kallade betongsuggor.

– Och då borde man kunna hitta andra lösningar med mjukare material, eller lägre hinder, eller framförallt - om man nu måste använda de här - så måste de vara utmärkta så att de syns. Vi ser att det är väldigt vanligt att de står ett betonghinder utan någon reflex alls, eller någon anmärkning, säger Anna Niska.

Ett annat moment som orsakar olyckor är kantstenarna, som skiljer vägar åt men ofta fäller cyklisterna.

– Vi ser att många cyklister cyklar in i kantstenar, sedan är de utformade väldigt fyrkantigt vilket gör att det blir ett abrupt stopp när man cyklar in i en kantsten.

– Så det är väl det första: att plocka bort alla kantstenar som inte behövs. Och sedan att göra dem med en annorlunda avfasning. Men sedan också att man kanske skulle kunna tänka sig att de är tillverkade i ett annat material än betong eller sten, säger Anna Niska

Brevbäraren Mattias Skeppstedt tycker han klarar sig bra i trafiken, men skulle gärna se fler uppmärkta cykelbanor.

– Det är ju vissa ställen som inte har det så man tvingas ge sig ut i trafiken, och det är lite svårare. Men så länge man har cykelbanor går det bra, säger han