Luftföroreningar kräver 400 000 liv i EU varje år

2:04 min

Över hälften av EU:s invånare upplever att luften har blivit mer förorenad det senaste decenniet, visar en ny undersökning. Dålig luft är ett allvarligt hot mot folkhälsan, anser EU-kommissionen, som nu planerar skärpt lagstiftning.

– Det finns beräkningar om att vi har upp till 400 000 dödsfall per år i EU på grund av luftföroreningar, säger Joe Hennon, som är talesman för EU:s miljökommissionär Janez Potočnik.

– Det kan orsaka cancer, det kan orsaka andningssvårigheter. Det är många människor som dör i förtid på grund av det.

Sju av tio invånare i EU tycker att myndigheterna gör för lite för att förbättra luftkvaliteten, enligt en stor opinionsundersökning (Eurobarometer) som presenterades igår. 25 000 européer ingår i undersökningen, och av dem anser 56 procent att luftföroreningarna har ökat de senaste tio åren. Enligt Joe Hennon är det delvis sant.

– Många av Europas större städer har stora luftföroreningsproblem på grund av en kombination av trafik, industriutsläpp och uppvärmning av bostäder, till exempel.

Sverige hotas av mångmiljonböter för att flera städer överskrider EU:s maxnivåer för partiklar och kvävedioxid i luften. Totalt är det 17 EU-länder som riskerar att dras inför domstol för brott mot EU:s luftlagstiftning.

Ändå har EU satt flera gränsvärden för högt, enligt en rapport från världshälsoorganisationen WHO. Den nya opinionsundersökningen visar att åtta av tio européer vill att EU ytterligare ska skärpa sina lagar om luftkvalitet, och just nu håller EU-kommissionen på med en översyn. Enligt Joe Hennon väntas ett nytt lagförslag i höst för att minska utsläppen av kvävedioxid i luften.