Oskadat träfartyg upptäckt

Ett oskadat äldre träfartyg har hittats på runt hundra meters djup i Östersjön på internationellt vatten. Bilder på vraket visar bland annat en galjonsfigur av en häst och att fartyget är en brigg. Det finns också döda ombord. Men eftersom en bärgning från ett sånt djup är mycket dyra kommer fartyget troligtvis få ligga kvar på bottnen.