Värphöns förändras vid hård avel

Svenska forskare har för första gången lyckats bevisa att den hårda aveln av värphöns orsakar genetiska förändringar av hönornas beteenden.
Hönorna använder så mycket energi till att växa och lägga många ägg, att kraften inte räcker till dom naturliga betendena. Det gör hönsen mer mottagliga för sjukdomar och skador, enligt forskare på lantbruksuniversitetet i Skara.